عــطــر حــسـیـنـیــــه

بسم هو

من یک آدم ضعیفم،
آنقدر ضعیف که امام
خود را گُم کرده ام ...

مولای من،
امّا من به شما امید
دارم، آنقدر امید دارم
که تصمیم گرفته ام
دیگر آن فرد ضعیف
همیشگی نباشم ...

امید من به شماست
که یاری ام کنید تا
به جای سربار بودن
سربازتان شوم ...میم عین