عــطــر حــسـیـنـیــــه

۱ مطلب با موضوع «چهارده نور :: امام هادی (ع)» ثبت شده است

بسم هو

هوا تاریک شده بود،
صدای تیر های ناگهانی
به سختی راه می افزود ...

امّا وقتی به حرم رسیدم
آرامش و احساس سبکی
که داشتم تا به حال
تجربه نکرده بودم ...

یک احساس خوب در کنار
پدری مهربان و من قلبم را
در سامرا جا گذاشته ام ...


میم عین